płynny

płynny
płynny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'występujący w postaci płynu; ciekły; niezestalony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynna masa. Płynny miód, wosk. Płynny pokarm. Paliwo płynne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o ruchach: taki, którego poszczególne fazy przechodzą stopniowo i łagodnie jedna w drugą; harmonijny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ktoś ma płynny chód, płynne ruchy, płynny krok. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o kształtach, liniach: falisty, miękki, łagodny, niełamany, nieostry, zaokrąglony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynna linia motywów dekoracyjnych. Kobieta o płynnych kształtach. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o stylu językowym, wierszu: szczególnie harmonijny, potoczysty, gładki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynne strofy poematu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o mówieniu, czytaniu: swobodny, wprawny, bezbłędny, biegły; pozbawiony potknięć, przerw, zahamowań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynna odpowiedź na pytanie. Płynna wymowa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nie mający wyraźnie określonego kształtu; rozmazany, rozmydlony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynny obraz odległego wzgórza. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieokreślony, zmienny, niestały, nieostry': {{/stl_7}}{{stl_10}}Płynne granice. Płynny skład komisji. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • płynny — 1. «będący płynem, mający postać płynu, używany w postaci płynu; ciekły» Płynna masa, magma. Roztopiony, płynny metal, wosk. Paliwa płynne. Smary płynne. Pokarmy płynne. ∆ Gaz płynny «mieszanina skroplonych węglowodorów, zawierająca głównie… …   Słownik języka polskiego

  • ciekły — «mający właściwości cieczy; dający się przelewać, mogący ciec; cieknący, płynny» Ciekły smar, olej. Stan ciekły jakiejś substancji …   Słownik języka polskiego

  • flit — m IV, D. u, Ms. flicie, blm «środek owadobójczy, zwykle płynny» Tępić robactwo flitem. ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • gaz — m IV, D. u, Ms. gazzie 1. lm M. y chem. fiz. «ciało lotne, substancja nie mająca własnego kształtu ani objętości, wykazująca zdolność do samorzutnego rozprężania się, poniżej pewnej temperatury, zwanej krytyczną, przechodząca w stan ciekły; jeden …   Słownik języka polskiego

  • gazol — m I, D. u, blm chem. «mieszanina skroplonych węglowodorów, zawierająca głównie propan i butan, otrzymywana z gazu ziemnego mokrego lub z gazów rafineryjnych, używana do ogrzewania w gospodarstwie domowym i w przemyśle; gaz płynny» ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • heraklitejski — «będący w duchu filozofii Heraklita z Efezu; płynny, zmienny, pozostający w ciągłym ruchu» Heraklitejska zmienność …   Słownik języka polskiego

  • krupiec — m II, D. krupiecpca, blm pszcz. «miód skrystalizowany o konsystencji mniej lub bardziej stałej i barwie nieco jaśniejszej niż miód płynny; dziarnina» …   Słownik języka polskiego

  • lepkość — ż V, DCMs. lepkośćści, blm 1. «właściwość lepienia się, klejenia» Lepkość miodu. 2. fiz. «tarcie wewnętrzne, opór stawiany przez ośrodek płynny podczas ruchu jednych jego warstw względem drugich» …   Słownik języka polskiego

  • miękki — miękcy, miększy «uginający się pod naciskiem, przy dotykaniu, ugniataniu itp.; nietwardy, niesztywny» Miękki dywan, materac, koc. Miękka poduszka, kanapa. Miękka tkanina. Miękki owoc, chleb. Miękkie resory. Miękkie zawieszenie pojazdu. ∆ Miękkie… …   Słownik języka polskiego

  • mikstura — ż IV, CMs. miksturaurze; lm D. miksturaur 1. rzad. «płynny lek sporządzony z kilku składników» Zażyć jakąś miksturę. 2. muz. «w organach: głos pomocniczy złożony (mieszany), dodający barwy dźwiękowi zasadniczemu, wydawany przez kilka piszczałek… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”